Charakterystyka produktu

Licznik energii elektrycznej jest urządzeniem służącym do pomiaru zużycia energii elektrycznej prądu jedno lub trójfazowego. Dodatkowo dzielą się one na:

  1. wzorcowane (podliczniki) - służące do rozliczeń wewnętrznych np.:
    • na działkach,
    • w mieszkaniach sublokatorskich,
  2. legalizowane – mogące służyć do rozliczeń z zakładem energetycznym lub jako podliczniki.

Liczniki energii biernej nie podlegają legalizacji ( Dz.U. nr 41, poz. 351)


Maksymalny okres użytkowania licznika legalizowanego (nowego lub regenerowanego) wynosi:

  1. 8 lat – dla liczników przekładnikowych (transformatorowych) do pomiarów półpośrednich, pośrednich i elektronicznych,
  2. 15 lat – dla pozostałych liczników

Dowodem wzorcowania lub legalizacji jest plomba umieszczona na liczniku zawierająca rok oraz odpowiednią cechę.

Gwarancja na nasze liczniki wynosi 24 miesiące na podstawie dowodu zakupu.